draagbarebrandblussers

Startbewijs.nl

  Draagbarebrandblussers
Donderdag, 23 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Bezoek ook eens

- Echt Gratis Dating

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

POEDERBLUSSERS 6 KG


POEDERBLUSSERS 6 KG

-POEDER BRANDBLUSSERS- Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kaliumbi carbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poederblusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriŽle stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kalium bicarbonaat, poeder van een D brandblusser bestaat uit natrium chloride. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poeder blusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriŽle stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

--MABO BRANDBLUSSERS-- zijn gevuld met een veilige blus vloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblusser blust zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid.

NORMERING BRANDBLUSSERS


NORMERING BRANDBLUSSERS

---NEN BRANDBLUSSERS---

MILIEUKEUR STICHTING


MILIEUKEUR STICHTING

---------MILIEUKEUR-------
 

DRAAGBAREBRANDBLUSSERS | POEDER | SCHUIM | CO2

Draagbare brandblussers wegen met vulling maximaal 20 kilo. Draagbare brandblussers zijn met een diversiteit aan blusstof te koop. Laat u goed informeren welke blusser voor u het meest geschikt is. Het juiste type brandblusser is afhankelijk van het type te verwachten brand. In sommige situaties kan een verkeerd gekozen draag bare brandblusser gevaar opleveren voor degene die de brand blust. Draagbare brandblussers zijn van zeer groot belang in de algehele brandveiligheid van gebouwen. 85 procent van branden in gebouwen worden met draagbare brandblussers geblust. Ook hierom geven Brandweer, verzekeraars en overheid richtlijnen voor draagbare brandblussers in gebouwen. Welke brandblussers en hoeveel brandblussers u nodig heeft is afhankelijk van de in uw bedrijf kantoor, winkel, magazijn, enz, aanwezige of te verwachten brandgevaren. In 2006 is de Europese richtlijn draagbare brandblussers tot stand gekomen. De NEN 4001:2006. Hierin staat welke brandblussers zijn toegelaten voor de minimaal vereiste brandblussers in gebouwen. Dit zijn schuimblussers met een minimale inhoud van 6 liter of poederblussers met een minimale inhoud van 6 kg. In gebouwen adviseren wij schuimblussers toe te passen omdat poederblussers veel schade aan elektrische apparaten teweegbrengen. Draagbare schuimblussers geven t.o.v. van alle andere brandblussers nagenoeg geen schade. Draagbare sproeischuimblussers zijn nog efficiŽnter dan standaard schuimblussers en vrijwel overal inzetbaar. Draagbare sproeischuimblussers zijn ook geschikt voor blussen op elektrische apparatuur tot 1000 volt en voor het blussen van vloeistofbranden. Door de afdekkende werking van het blusschuim wordt tevens herontbranding van dampen voorkomen. Hoeveel blussers? Per 100m2 minimaal 1 brandblusser met een minimale inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100m2 voldoet u met 1 brand blusser van minimaal 6 kg poeder of 6 liter schuim. Draagbare brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. Maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende (de 5 kg en 2 kg Co2 brandblussers) brandbeveiliging middels brand blussers 5 mtr. Meer weten over draagbare brandblussers? Wij zijn u graag van dienst. Offerte brandblussers of prijs onderhoud blusmiddelen? Neem gerust contact met ons op.

BRANDBLUSSERS 2 KG CO2


BRANDBLUSSERS 2 KG CO2

--BRANDBLUSSERS ( CO2 )-- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 įC) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 Cį) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en ruimten vullen zich snel met CO2 waardoor degene die blust zou kunnen stikken.

BRANDBLUSSERS BORD


BRANDBLUSSERS BORD

--BRANDBLUSSERS BORD-- Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de blussers zich bevinden.

SCHUIMBLUSERS 6 LITER


SCHUIMBLUSERS 6 LITER

-SCHUIM BRANDBLUSSERS- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

-LOGBOEK BLUSMIDDELEN- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.
 

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

---BRANDSLANGHASPELS--- Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product, is de continue stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is nood zakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen.

BRANDHASPEL BORD


BRANDHASPEL BORD

--BRANDHASPELS BORD-- Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het bij brand snel duidelijk waar de brandhaspels zich bevinden.

BLUSDEKENS


BLUSDEKENS

AANBIEDING BLUSDEKENS Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbakbranden.

BLUSDEKEN PICTO BORD


BLUSDEKEN PICTO BORD

-PICTOGRAM BLUSDEKENS- Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de blusmiddelen zich bevinden.

FIRE KNOCK OUT


FIRE KNOCK OUT

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS werken re-actief. Toepasbaar in woningen, kantoren, jachten caravans garages, schuren meterkasten en schepen. Ook geschikt voor stallen, opslag benzine branden en container branden. De Fire Knock Out automatische brandblussers zijn uitermate geschikt om branden in de beginfase te bestrijden.

SALVAGE - STICHTING


SALVAGE - STICHTING

----STICHTING SALVAGE---
 

Zoeken


Sociale mediaCONTACT


CONTACT

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS-

BRANDBLUSSERS EN CE


BRANDBLUSSERS EN CE

-CE DRAAGBARE BLUSSERS- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

RIJKSTYPEKEUR


RIJKSTYPEKEUR

BRANDBLUSSERS TYPEKEUR Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

BRANDBLUSSERS 5 KG CO2


BRANDBLUSSERS 5 KG CO2

-BRANDBLUSSERS ( CO2 )- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 įC) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 Cį) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en ruimten vullen zich snel met CO2 waardoor degene die blust zou kunnen stikken.

BONPET BRANDBLUSSERS


BONPET BRANDBLUSSERS

-BONPET BRANDBLUSSERS- zijn ontworpen voor het blussen van beginnende branden zonder interventie van de mens. De Bonpet brandblusser blust kleine ruimten tot 8m2. Bij brand neemt de temperatuur in een ruimte toe. Wanneer de temperatuur van de blusstof in de cilinder 90 graden heeft bereikt breekt de glazen ampul en wordt de blusstof over de brandhaard verneveld.

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

BESTEL BRANDBLUSSERS
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 23
 Links 64
Door draagbarebrandblussers i.s.m startbewijs.nl